MOKSIBUSTIJA

Moksibustija je stimulacija akupunkturnih tačaka povišenom temperaturom, koja nastaje upotrebom tzv. moksa vune, a pravi se od lišća mokse, artemisija vulgaris (crni pelen), koja se priprema u fini prah. Ona ima osobinu da zagreva i da uklanja smetnje u meridijanima eleminišući hladnoću i vlagu.

Moksibustija se najčešće primenjuje kod dece, staraca, asteničnih i rekovalescentnih osoba.

Direktna moksibustija podrazumeva stavljanje kupe od moksa vune direktno na kožu iznad akupunkturne tačke. Kupa se zatim upali i užari. Direktna moksibustija se može primeniti takođe u dva oblika : moksibustija sa ožiljkom i moksibustija bez ožiljka.

Indirektna moksibustija podrazumeva indirektno delovanje moksa trave tako što se između kože i mokse stavlja parče džumbira ili nekog sličnog ploda i na njemu se izbuše rupice, a zatim postavi na kožu iznad željene tačke. To se ponavlja dok koža ne postane hiperemična. U svakoj seansi se upotrebi 3 do 5 kupa. Ovakav način se koristi kod : tuberkuloze limfnih žlezda i TBC pluća. Za istu svrhu mogu da se koriste i šipke ili fišeci od mokse u vidu cigare, koji se upale na jednom kraju i drže na odstojanju od oko 15mm. Indirektno zagrevanje moksom traje oko 15 minuta.

Akupunktura

MODERNA AKUPUNKTURA
Od tradicionalnog
do savremenog
dalje

Aromapunktura

Aromaterapija je stara i poznata
metoda lečenja mirisima
eteričnih ulja.
dalje

Ventuze

Ovo je stari način lečenja,
koji se zvao metoda roga.
Prilikom primene ventuze...
dalje

Elektroakupunktura

Elektroakupunktura predstavlja
savremeni način lečenja
zasnovan na principima...
dalje

Igloterapija

Neiscrpna je lista bolesti
kod kojih akupunktura može da
olakša ili potpuno izleči...
dalje

Laser

SAMO U VITALISU
Jedinstveni, najmoderniji laseri
koji su specijalno zaštićeni...
dalje

Moksibustija

Moksibustija je stimulacija
akupunkturnih tačaka
povišenom temperaturom...
dalje

Beauty centar "Vitalis"

Mezoterapija
Fileri
dalje