Dr Vesna Marinković-Mičić specijalista za anesteziju, reanimaciju i akupunkturu, Predsednik udruženja akupunkturologa Srbije

Godinama u beogradsku ulicu Kralja Milutina 35, a od skora u Paunovu 34, u srcu mirnog Beogradskog naselja Banjica dolazi se kao na hodočašće. To je VITALIS prva privatna lekarska praksa i prvi Centar za tradicionalnu i modernu medicinu i estetiku. Svih tih godina uspešno, AKUPUNKTUROM leči mnoge bolesti Dr Vesna Marinković - Mičić.

Vitalis - prvi Centar za tradicionalnu i modernu medicinu, prerastao je u pravu malu kliniku ukupne kineske medicine. To je, naravno, pre svega zasluga Dr Vesne Marinković - Mičić koja je, prva i na pravi način afirmisala praktičnu akupunkturu u bivšoj Jugoslaviji do te mere, da je ova terapija ušla i u gotovo sve druge zdravstvene ustanove.

Dr Vesna Marinković - Mičić, specijalista za anesteziju, reanimaciju i akupunkturu i predsednik Udruženja akupunkturologa Srbije, veliki je poznavalac i praktični stručnjak i zapadne i ukupne kineske medicine. Prva je, i na visokostručnom nivou "pomirila" tradicionalnu i modernu medicinu u uspešnom lečenju mnogih bolesti. Zato su je izlečeni pacijenti prosto gurnuli u medijsku orbitu. Već godinama pišu novine, snimaju su televiziske emisije, govori se na radiju...

Biografija Dr Vesne Marinković-Mičić

Dr Vesna Marinković Mičić Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završava sa 22 godine i postaje najmlađi lekar svoje generacije u Jugoslaviji. Posle obaveznog lekarskog staža, asistira na brojnim operacijama na hirurškoj klinici VMA.

• 1977.-1978. godine završava obavezni lekarski staž i asistira na brojnim operacijama na hirurškoj klinici VMA.

• 1978. godine započinje specijalizaciju iz anestezije i reanimacije i zapošljava se kao građansko lice (lekar) na VMA.

• 1982. god. završava specijalizaciju anestezije i reanimacije na klinici VMA i stiče zvanje doktor specijalista za anesteziju i reanimaciju na VMA.

• 1982. do 1990. godine predavač je i supervizor na VMA koja je postdiplomska ustanova. Vrši obuku mlađih lekara koji dolaze na specijalizaciju anestezije, reanimacije i akupunkture širom bivše Jugoslavije.

• 1983. godine započinje učenje akupunkture na klinici VMA.

• 1985. godine polaže ispit iz akupunkture i stiče pravo obavljanja kliničke prakse.

• 1985. do 1990. godine radi polikliničku terapiju kao doktor akupunkturolog na VMA, uz redovne obaveze doktora anesteziologa u operacionoj sali i šok sobi.

• 1985. god. učestvuje kao predavač na Prvom kongresu akupunkturologa (lekari zapadne medicine) sa temama: :

  • - Lečenje hipertenzije akupunkturom
  • - Lečenje elefantijaze akupunkturom

• 1989. godine, studijsko putovanje radi usavršavanja u SAD, Los Angeles: BONG DAL KIM O.M.D. CA Santa Monica, Emperors College of Traditional Oriental Medicine

• 1990. god. objavljuje prvu knjigu pod nazivom “Akupunktura” koja je napisana po zahtevu “Medicinske knjige” Beograd - Zagreb.

•1990. god. registruje prvu privatnu doktorsku praksu u bivšoj Jugoslaviji sa sedištem u Beogradu i Dubrovniku.

• 1991. godine čuveni kineski časopis ZEMIN-ZIBAO objavljuje članak o privatnoj praksi doktorke Vesne Marinković Mičić u Beogradu

• 1990. godine - Peking, studijsko putovanje i usavršavanje, specijalistički kurs “Primena specijalnih tehnika u akupunkturi kod ass. prof. ZHOU YUNXIAN; dr WANG LING (INSTITUTE OF ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION, CHINA ACADEMY OF CHINESE MEDICINE).

• 1991. godine, Njujork, usavršavanje ACUPUNCTURE OF NY, dr KNOCK - “tradicionalni pristup”, dr LILAN - “praktična primena akupunkture”

• 1990. godine postaje član Internacionalnog Univerziteta “THE OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY”, Colombo, Shri Lanca koji je pod pokroviteljstvom UN i WHO, a predsedavajući je profesor sir ANTON JAYASURIYA.

• Od 1990. godine do današnjeg dana stručni saradnik “Jutarnjeg programa” TV Studio B - Beograd, “Odgovori o zdravlju”, saveti o akupunkturi.

• 1992. godine recenzent je za udžbenik “Akupresura”

• Od 1992. do 1996. god. autor serije TV emisija pod nazivom RAVNOTEŽA DUHA I TELA na TV POLITIKA.

• 1993. godine formira asocijaciju lekara zapadne medicine koji se bave akupunkturom i postaje prvi predsednik srpskog udruženja akupunkturologa.

• Od 1993. do 1998. godine stručni saradnik “Jutarnjeg beogradskog programa“ TV RTS-1 Beograd (odgovori o zdravlju i saveti o akupunkturi).

• Od 1990. do 1994. godine Madrid, - studijska putovanja „Primena lasera u akupunkturi“, „Akupunktura u razvoju“.

• Od 1992. do 2006. godine saradnik za medicinu “Naučnog programa” TV RTS-2 Beograd sa temama: bol, laseri, san, akupunktura, aromaterapija, homeopatija, hormon rasta...

• 1995. godine kao saradnik Pekinške Akademije i predsednik akupunkturologa Srbije organizuje kurs i kongres zajedno sa Prof. SHUE LI GONGOM (teorijska nastava i mesec dana praktičnih vežbi).

• Od 1994. do 2006. godine autor serije emisija o zdravlju i akupunkturi na TV ART - Beograd.

• 1996. godine kao predsednik akupunkturologa Srbije organizuje Seminar i kurs iz akupunkture.

• Od 1994. do 1997. godine stručni saradnik za oblast medicine na TV SOS

• 1997. godine organizuje seminar i kurs akupunkture.

1998. godine objavljuje drugu knjigu iz oblasti akupunkture “Moderna akupunktura” koja predstavlja udžbenik po kome se obučavaju mladi lekari.

• Stručni saradnik različitih emisija na temu zdravlja na TV Pink - Beograd.

• Od 1998. do 2006. godine autor serije emisija o zdravlju i akupunkturi TV Stankom – Beograd.

1999. godine zajedno sa ing. Vladislavom Mičićem patentira „INSTRUMENT ZA DETEKCIJU I ODREĐIVANJE PROVODLJIVOSTI AKUPUNKTURNIH KANALA“. Za ovaj pronalazak dobija zlatnu medalju na Međunarodnom sajmu inovacija u Beogradu.

• 1999. godine Dr Vesna Marinković Mičić i ing. Vladislav Mičić dobijaju zlatnu medalju za pronalazak „VIŠEMLAZNI LASER ZA ISTOVREMENU STIMULACIJU VEĆEG BROJA AKUPUNKTURNIH TAČAKA“ na Međunarodnom sajmu inovacija u Beogradu.

• Od 1990. do 2001. godine stručni saradnik za medicinu i akupunkturu TV RTS-3, Beograd (serija emisija „Mozaik“).

• 2001. godine objavljuje knjigu pod nazivom „Odgovori o zdravlju“ koja predstavlja samo deo medicinskih odgovora datih u mnogobrojnim elektronskim i štampanim medijima.

• Od 1982. do 2015. godine kontinuirano se bavi edukacijom, obučava mlade doktore medicine, praktično i teorijski, u svom privatnom centru, na javnim seminarima, kursevima i kongresima.

• 2000. godine Zajedno sa ing. Vladislavom Mičićem patentira „INSTRUMENT ZA DETEKCIJU I ODREĐIVANJE PROVODLJIVOSTI AKUPUNKTURNIH TAČAKA I AKUPUNKTURNIH KANALA“.

• 2000.– 2005. godine stručni saradnik TV Palma – Beograd. Autor serije emisija o zdravlju i akupunkturi pod nazivom „Vitalis“.

• 2004. godine patentira zajedno sa ing. Vladislavom Mičićem „VIŠESTRUKI MAGNETNI BIOSTIMULATOR ZA PRIMENU U MEDICINI“.

• Od 2004. do 2008. godine stručni saradnik za oblast medicine i akupunkture TV RTS – Beograd „Žikina šarenica“.

• 2005. godine član je predsedništva i predavač na Međunarodnom kongresu u Bratislavi.

• 2006. godine, Ženeva – učešće na sajmu inovacija zajedno sa ing. Vladislavom Mičićem. Izlažu jedinstvenu metodu lečenja multi-laserima.

- Autor serije emisija pod nazivom „TV Ordinacija“ od septembra 2006. do kraja 2008. godine emitovano na Tv Studio B, a do današnjeg dana i na drugim Tv kanalima.

• 2006. godine patentira sa ing. Vladislavom Mičićem „VIŠEMAGNETNI I VIŠEMLAZNI LASERSKI MEDICINSKI APARAT“.

• Od 1990. godine do danas kontinuirano je stručni saradnik iz oblasti medicine i akupunkture mnogobrojnih popularnih programa televizije, radio programa i štampanih medija sa čitavim serijama odgovora.

• 2006. godine dobija dozvolu za lekarsku praksu i primenu akupunkture u Švajcarskoj, Ženeva.

• 2008. god. Vitalis postaje Licencirana specijalistička ordinacija sa dve licence:

1. Prvo za zapadnu medicinu(kao doktor specijalista anestezije i reanimacije).

2. Licencu za akupunkturu

• 2009. godine dobija Zlatnu medalju za doprinos u medicini primenom jedinstvenih metoda lečenja multi-laserom u Ženevi na Internacionalnom sajmu intelektualnih svojina.

• 2012. godine objavljuje treću knjigu, “Medicus Natura”, koja predstavlja sveobuhvatni vodič o zdravlju.

• 2015. god. objavljuje izdanje knjige “Antioksidansi”.

• 2018. godine dobitnik je Oxford-ove nagrade za najbolju kliniku u regionu.

• 2018. god. u Beogradu UDRUŽENJE AKUPUNKTUROLOGA SRBIJE u saradnji sa centrom za tradicionalnu i modernu medicinu i estetiku Vitalis ORGANIZOVALI SU SEMINAR AKUPUNKTUROLOGA pod nazivom „Moderna akupunktura u praksi“.

• 2018. god. objavljuje knjigu “Akupunktura danas”, dopunjenog udžbenika za akupunkturu.

• Od 2019. god. centar Vitalis je na novoj lokaciji, u srcu mirnog Beogradskog naselja Banjica.

Decenijama vodi privatnu praksu u svom medicinskom centru Vitalis koji je najpoznatiji i najpriznatiji centar za akupunkturu.

Vitalis
Doctors Group

Vitalis je prva privatna praksa, prvi Centar za tradicionalnu i modernu medicinu i estetiku. Ovde se pacijenti već godinama praktično uveravaju koliko je akupunktura, u pravim stručnim rukama i na pravom mestu, zaista efikasna terapija za mnoge bolesti.

Kinezi već 5000 godina znaju da čovečije telo ima 12 meridijana i 365 akupunkturnih tačaka, baš kao i broj dana u godini. Akupunktura u svetu i kod nas, kao dopuna službenoj medicini, pruža sasvim realnu nadu modernom čoveku za izlečenje i onih bolesti pred kojima je moderna medicina ostala i danas nemoćna.

Svetska Zdravstvena organizacija priznala je akupunkturu kao efikasnu terapiju za oko 50-tak bolesti, kao dopunu modernoj medicini. Bilo je to 70-tih godina prošlog veka, a u međuvremenu su medicinski istraživači taj spisak proširili. Može se reći da leči ili pomaže kod oboljenja i stanja od A do Š ili od glave do pete.

Akupunktura, moderni laseri, aromapunktura i eliksiri, ukupna tradicionalna prirodna medicina, u Vitalisu. Ove terapije, neškodljive, efikasnije su od lekova za mnoge bolesti, a naj efikasnije su kao dopuna službenoj medicini u lečenju modernih bolesti. Današnje iskustvo Vitalisa pokazuje da je za mnoge bolesti, baš akupunktura jedini lek i to za trajno lečenje.

MODERNA
AKUPUNKTURA

  • Dr Vesna Marinković-Mičić

ODGOVORI O ZDRAVLJU

  • Dr Vesna Marinković-Mičić

Udruženje Akupunkturologa
Srbije

Krajem 1993.godine u Beogradu je osnovano PRVO PROFESIONALNO UDRUŽENJE AKUPUNKTUROLOGA SRBIJE čiji je cilj bavljenje naučnoistraživačkim radom i edukacijom u oblasti akupunkture radi primene savremenih dostignuća u radu članova udruženja. Udruženje je osnovano kao strukovno udruženje doktora specijalista akupunkture u cilju da se štiti interes profesije akupunkturologa kao priznate grane medicine. takođe da se obezbedi i stručno usavršavanje članova udruženja na primeni akupunkture u lečenju bolesnika. Dalji ciljevi i zadaci udruženja su : saradnja sa svim lekarskim udruženjima u Srbiji i Crnoj Gori i srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Popularizacija akupunkture i njene što šire primene u svim granama medicine. Rad na izdavanju publikacije udruženja (časopisi, bilteni, i sl.) sa ciljem blagovremenog informisanja članova o radu udruženja i najnovijim naučnim i stručnim dostignućima u oblasti akupunkture.

Predsednik Udruženja

Dr Vesna Marinković- Mičić

Oni maloga znanja ne mogu

razumeti one velikog znanja,

oni kratkog životnog veka ne mogu

razumeti dugovečne, veliku tajnu,

krije umeće spoznaje samoga sebe.

" stara Kineska mudrost "