MODERNA AKUPUNKTURA
Od tradicionalnog do savremenog

Akupunktura više nije nepoznata širokim masama ljudi, sve više privlači pažnju i njihovo interesovanje, zbog izuzetno efikasnog načina delovanja, zbog neobičnog i vrlo zanimljivog filozofskog pristupa, zbog alternativnog načina lečenja koji ima samo pozitivne efekte na organizam, a za razliku od savremenih lekova, bez štetnih neželjenih posledica.

Prednost akupunkture nad drugim medicinskim disciplinama je u tome što posmatra čoveka u celini i leči njegov najveći problem, recimo bol (prouzrokovan glavoboljom, išijasom, neuralgijom bilo kojeg živca) a istovremeno pozitivno deluje na ceo organizam, dovodi ga u ravnotežu. Jer ni jedna bolest nije izolovana i uvek je povezana sa drugim pratećim simptomima, koji su često glavni uzrok bolesnog stanja. Akupunkturom se uspostavlja ravnoteža celog organizma, koja je poremećena bolesnim stanjem.

Još jedna vrlo važna prednost akupunkture nad drugim medicinskim disciplinama je prirodan način lečenja, bez unošenja ikakvih supstanci u organizam, za razliku od modernih načina lečenja lekovima (hemikalije), hirurškim putem sečenja, unošenjem radioaktivnih izotopa, radioaktivnim i rentgenskim zračenjem, koji su svi, koliko korisni sa jedne strane, u određenom trenutku potencijalno opasni pri dužoj upotrebi.

Akupunkturu je Svetska zdravstvena organizacija priznala kao ravnopravnu medicinsku disciplinu, a da bi je priznala, ona je morala da ima naučni dokaz delovanja : eksperimentalni, klinički i laboratorijski. Akupunktura to sve ima. Akupunktura dakle, kao takva nije više alternativna medicina po načinu delovanja, ali je alternativna po svojim efektima: leči i isceljuje mnoge bolesti kod kojih savremena medicina nije uopšte u stanju i mogućnosti da postigne takve efekte.

Akupunktura

MODERNA AKUPUNKTURA
Od tradicionalnog
do savremenog
dalje

Aromapunktura

Aromaterapija je stara i poznata
metoda lečenja mirisima
eteričnih ulja.
dalje

Elektroakupunktura

Elektroakupunktura predstavlja
savremeni način lečenja
zasnovan na principima...
dalje

Igloterapija

Neiscrpna je lista bolesti
kod kojih akupunktura može da
olakša ili potpuno izleči...
dalje

Laser

SAMO U VITALISU
Jedinstveni, najmoderniji laseri
koji su specijalno zaštićeni...
dalje

Moksibustija

Moksibustija je stimulacija
akupunkturnih tačaka
povišenom temperaturom...
dalje

Beauty centar "Vitalis"

Mezoterapija
Fileri
dalje